Установка и начало работ

Қондырғы және жұмыстың түбі

Граверлік-фрезаның станоғының монтажы

Ләббай, станоқтың жинақтаулығын және техникалық дұрыстықты тексер-.

КӨҢІЛ! Жарала- қаупі!

Емескомплект, немесе майып емесбүтін станоқтар ауыр жарақат немесе дүние-мүліктің бұзылуына деген келтіру біледі. При жиында ғана толықтай бүтін бөлік және компоненты пайдалан-! Алдым түп станоқтың жиынының, ләббай, көзде-: - дейін жиынның түбінің жетерлік аяны жиынның жұмыстары үшін қамсыздандыр-. - бөліктің өткір аймақтарына көзге іл-!

3д фрезерный станок с чпу.
Российский гравировально фрезерный станок для деревообработки.
Качественный фрезерно гравировальный станок цена доступная.

Жарала- қаупі! - адалдықты және ұқыптылықты бас жер жиынның сақта-! Кері бекітулі немесе айдақ-жайдақ бөлік және аспаптар бақытсыз уақиғаға деген келтіру біледі! - бөліктер лайықты бейнемен орнауға керекке. Намақұл бекітулі компоненты немесе босанып кет-, жығылу біледі және ауыр жарақаттарға деген келтір-. - елді және жабдықтың линиядағы өлшемдерін при қондырғыда ескер-.

Талаптар бөлмеге

Граверлік-фрезаның станоғы тегіс бетте жиналуға керек. Мынадай жолмен аулақтау болады станоқтың деформацияларының және қамсыздандыр- материалдың тиянақты өңдеуін при жұмыста. - еркін ая вокруг станоқтың шегінде 1-2метров станоқтың бас-басы жағынан керек. - иметь лазым аяның қорының арада алдымда станоқ (дейін 5 метров). - Пол ара бөлме керек даңғылдан-, мен жүк емес кемірек 600 келә/пәтер м. Еденнің еңісі более 30 жібереді.

Бұранданың тартуының кездері

Бұранданың тартуының ықтимал кезін превышайте! барлық бұрандалар ара граверлік-фрезаның станоғында алдым аттанумен бүрік алушыға мен тартудың лайықты кезімен болды, кейін станоқтың ал- жасауға қажетке бұрандалы құралымның күйінің толық аспап тексеріс. Құралымның әдеттен тыс тартуы станоқтың конструкциясының емескөзделген кернеуінің ту- деген келтіру біледі және материалдың еместиянақты өңдеуіне. Қазіргі станоқ мен чпу фреза сат-, марканың россиялық жиынының Мультикат.

Электр құралымдар

КӨҢІЛ! Электр қауіп!

Жұмыстың өндірісіне электр құрылымдармен ғана білікті персонал жіберуге керекке, при жұмыстың қауіпсіздігінің қолданыстағы талабының сақта-. Алдым түп жұмыстардың, ләббай, отключите қоректенуді және ша оның күтпеген қосуының алдын ал- шара қолдан-.

КӨҢІЛ! Паденьенің қаупі!

еденге деген теңдеген тартылым және кәбілдер берік болуға керекке, шығару чтобы көрінген қауіпті при атта- арқылы оларды. Жабдықтың азықтандыр- кернеуі гост 13109-97 барлық құрылымдарды өлшеулі на 380/220В кернеуінің, 50/60 гц сәйкесуге керекке. Ортақ потребляемый қырман 10.5А станоғы үшін 16А ұсын- қорғаныстық релесін (автомат) әзірлеуге қажетке күштің кәбілінің станоқтың қоректенуі үшін. Кәбіл иметь керекке жетерлік ұзындықты және 5-ти мыстың тартылымдарынан деген құралуға керекке 4мм қимасының.кв(кәбілдің қимасы үлкен қормен таңдалған).

жұмыстың түбінің

Жарала- қаупі!

Станоқтың іскеқосуы ғана білікті персонал, жұмыстың қауіпсіздігінің жөн-жосықының сақта- орындалуға керекке.

Алдым станоқтың іскеқосуының болу тиіс мұңсыз:

- тексер-, не станоқтың тетіктерінде ұмытқан аспап немесе өзге сырттың пәндері бол-.

- тексер- құралымның тартуының станоқ және оның бүрік болуға керек бөліктерінде.

- тексер- барлық электр құралымдарды, илан-, не барлық кәбілдер дұрыс подключены, ал тіркеуіштер бекітулі.

- тексер- қоректенудің параметрлерінің және оның сәйкестігінің станоқтың мінездемелерінің және подключаемой жүкке.

- тексер- қорғаныстық бейімдеменің функционирования дұрыстығын

Станоқтың іскеқосуы үшін жұмысқа орында- келесі әрекеттер: болуға керекке

- при "қауіпсіздік" деген тарауда келтірген қауіпсіздіктің және нұсқаудың барлық талабының сақта-;

- при нұсқаудың сақта- ша оларға деген келтірген станоқтың(қосымша мүліктердің) және нұсқаудың компонентінің қанаушылығына:

 

- басқар- бағдарламалық тағайындайсыңдар

КӨҢІЛ!

Кейін станоқтың бас-басы қосуының міндетті түрде жасауға қажетке рәсімнің қатарының.

- станоқтың (мінездеменің кестесі пункттан 3.2 нұсқауды) негізгі күйтте- тексереміз

- GO TO HOME рәсімін орындаймыз, осы үшін басуға қажетке HOME, батырмасының не б ол инабатты определижл өзінің жағдайының туралы жұмыстың үстелінің.

- прогреть оқпантүп (Оқпантүптің ұшырымы прогрева үшін олай: басқарманың шығырында 300 жиілікті болып жатады тапсырма бер- және түймені OFF/ON жмем. Оқпантүп бас-басы жылдамдықта - 200 дейін 5 минут қыздырынады, 250, 300).

Инабатты жұмыс үшін граверлік-фрезаның станоғы басқарманың (қара- нұсқау қызмет бабымен басқарманың тізбесандықшасымен) тізбесандықшасының күйтте- сұрайды. Нұсқаулар ша қондырғы, күйтте- және бағдарламамен жұмыстар қосымша қоса беріледі. Ұсын- параметрдің тізбесі материалдың өңдеуі үшін 1 аддендумде бол-.Қазіргі граверлік станоқ ша тасқа ылғи компанияның фрезаның жабдығының сызғышында Мультикат.