Транспортировка, упаковка и хранение

Ауыр пәндер!

Граверлік-фрезаның станоғының елі мүліктермен:

1100 келә (MULTICUT 1520 S - 3000)

1200 келә (MULTICUT 1530 S - 3000)

1600 келә (MULTICUT 2030 S - 3000).

Ләббай, ғана лайықты транспорт ақы-пұлды және өркешті құрылымдарды при станоқтың тасуының пайдалан-. Көтер- станоқ ғана үшін раманы!

Жарала- қаупі!

При өрлеуде, айланпаста және станоқтың түсір жарала- қаупі құла- пәндермен өмір сүреді. Станоқ мүмкін саптан деген майып немесе толықтай шығар- при еместиісті тасуда.

3д фрезерный станок с чпу.
Российский гравировально фрезерный станок для деревообработки.
Качественный фрезерно гравировальный станок цена доступная.

Сол себептен көңіл аула- қауіпсіздіктің келесі жөн-жосықтарына: болуға керекке

-  пайдалан- ғана құрылымның және тәсілдің бүтінді және қанаушылыққа жібер- подъемные на өрлеуді лайықты елдің жүгінің өлшеулі строповки.

-  прикрепляйте стропы ғана осы үшін әдейі арнаулы жерде. Стропы станоқтың сөйлеушінің бөліктеріне прикрепляйте, қарамастан немесе жырынд және станоқтың тағайынды компонентінің терезелерінде. Ақы-пұлдың сенімді крепление строповки көзге іл-!

-  арқан және сүлгілер жасақты карабинными ырғақтармен болуға керекке. Тіпті аз майып немесе мінді арқандарды пайдаланбаппын. Арқанды және сүлгілерді пәндерге өткір аймақтармен крепите, оларды түйіншектермен және байламаппын перекручивайте. Арқанның крепление есебімен ауырлық ортамның станоқ орында-.

-  емес және станоқты над адамның бастарының бұрмаппын түсірмеппін.

-  станоқты айрықша көңілмен және абайлаумен ылғи орын алмастыр-. Станоқ мен чпу жаңа фреза сат-, россиялық жиынның.

КӨҢІЛ! Қауіп өмір үшін!

Креннің немесе жүктің қисықтығының ту- при погрузочных жұмыстарда жүктің паденьесінің себебімен стать біледі және ауыр жарақаттарға деген келтір-. Жүктің қисықтығын баста көлік құралымда немесе өркешті құрылымда тый-!

Әдіс кейін тасудың

Ләббай, іле кейін түсімнің жеткіз- жабдықтың жинақтаулығы тексер-, қарамастан және при тасуда ту- сыртқы бұзылудың болмағандығында иланатын. При кездестір- сыртқы бұзылу, ту- при тасу, қабылдама- жүк, немесе орында- әдіс мен лайықты оговорками. Белгіні туралы бұзылуларда кірешінің транспорт құжаттарында алқындыр-. Алушының датын жібер-. Туралы жасырын бұзылуларда хабарла-, сияқты ғана сендер оларды кездестіресіңдер. Алушының даттары лайықты ақылды мерзімдерге деген қанағаттайды. 

Сақта-

При бу- жабдықтың сақта- дейін жиынның, ләббай, нұсқауларды сақта-, ша сақта- және қондырғыға, түрінде лайықты маркетингтің сал- ораушыда. Бу- жабдықты төмендегі көрсетілген шарттарда: сақта-

- аспен ашық аспанмен сақтамайсыңдар

- құрғақ және тозаңды жерде сақтайсыңдар

- агрессивті сәрсенбінің әсеріне ұшыратпаппын

- түзу жайма-шуақ сәулелерден деген жап-

- механикалы вибрациядан және шайқалыстан деген қорға-

- 15 до 25°C при қызуда сақтайсыңдар

- более 60% при ылғалдылықта сақтайсыңдар

- при долговременном сақта- (более 3 ай) әрдайым станоқтың және ораушының барлық бөлігінің ортақ күйін тексер-. Қажет болған жағдайда жаңа консервілеудің жағармайын алып кел-.