Техника безопасности на станке MULTICUT

Қауіптің ықтимал бастаулары станоқта

Станоқ обследование на пән қауіптің ықтимал бастауларының при жұмыста өтті. Оның зерттемесі және изготовление сәйкес мен қазіргі техникалық білімдермен өндірілді. Де-, тағайынды тәуекел қалады! Станоқта өткір кес- пұшпақтарда бар.

КӨҢІЛ! Жарала- қаупі! Бөліктер станоқ өткір аймақтармен және кес- пұшпақтар жарала- алып келу біледі. Сол себептен биялайдың қорғаныстық қолғабының/игерушілігі тындырымды!

КӨҢІЛ! Электр қауіп!

Жеңіліс электр қырманмен ең ауыр жарақаттарға деген келтіру біледі. При станоқтың жеке бөлігінің бұзылуында жеңілістің қаупі электр қырманмен өмір сүреді. Байланысты мен осы : алдым техникалық күтумен, уборкой және жөндеумен басты ажыратқыш сөндір- күйге деген аудар- болуға керекке, қарамастан және болуға керекке қабылда- шараларды күтпеген қосудың алдын ал- үшін. станоқ электр аудан деген толықтай отключен при каких-либо жұмыстың жаса- станоқтың электр түйіншектерімен болуға керекке. ешқандай қорғаныстық бейімдемелер жұмыстан деген алыстат- немесе шығар- ара нәтиже бы ана не бол- қандай өзгерістердің станоқтың конструкциясында болу білмейді.

3д фрезерный станок с чпу.
Российский гравировально фрезерный станок для деревообработки.
Качественный фрезерно гравировальный станок цена доступная.

Аспаптың ұстаушысының станоқ өткір кес- пұшпақтарды бар аспаппен жұмыс істейтін.

Жарала- қаупі! Кес- пұшпақтар жарала- алып келу біледі. Сол себептен, при жұмыста станоқта пайдалануға қажетке рукавицы қорғаныстық қолғаптарын/.

"Тығыз аялдама" деген түйме

Станоқ "тығыз аялдама" деген түймемен жабдықта-. Пайдалан- кәсіпорын жеңіл рұқсат алуды "тығыз аялдама" деген түймеге сәйкес мен бақытсыз уақиғаның алдын ал- жөн-жосықтарымен қамсыздандыру міндетті. Пайдалан- персонал проинструктирован кәсіпорынның әкімшілігінің туралы мекен және "тығыз аялдама" деген түйменің игерушілігінің тәртібінде болуға керекке.

Жүйелі басқарма

Станоқ цехқа қондырғы үшін арнаулы және тексерістің жеке ақы-пұлдары имеет. Пайдалан- кәсіпорын қорғаныстық бейімдеменің қондырғысын сәйкес мен бақытсыз уақиғаның алдын ал- жөн-жосықтарымен қамсыздандыру міндетті. Байланысты мен осы, келесі талаптар сақта-: егер азықтандыр- кернеудің тосын біт- болуға керекке, ықтың автоматы барлық электр сызықтарды отключать керекке. Кейін үзілістің қоректенуде станоқтың іскеқосуы байсалды болып жатуға керекке, ауып кетулермен жұмыстың бір қалыпты тәртібінен. - ықтың автоматы при қысқа тұйықталуда іле срабатывать және отключать барлық электр сызықтарды керек. - станоқтың ығы үшін сұйқылтым қоректенуден подключать ұсыныл- станоқ арқылы ықтың (жинақталымға кірмейді) жүйесінің.

Қанаушылықтың персоналы

"Білікті персоналдың" астында ту- қауіпті кездестіру алғыр беттер түсінетін, бас негіз оның тәжірибесінің және білім, ал да қауіпсіздіктің техникасының жөн-жосықының білімдерінің. Қажетті білімдер, үмітсіз персоналда жұмысқа деген жіберуге станоқта керек. Жауапкершілік үшін қанаушылық және техникалық күтуді ашық тағайынды және келісімді болуға керекке. Сол да ша себеп қауіпсіздіктің қамсыздандыруының зарының түбегейлі, себебі жауапкершіліктің облысының анық емес ұйғарымі штаттық жағдайларға деген келтіру біледі. Жұмысқа станоқта ғана сенімді персонал жіберуге керекке. На адамның қауіпсіздігінің, қоршаған ортаны немесе станоқтың күйінің, кері әсер ететін барлық жұмыстар тый- болуға керекке. Ара күй алкогольды немесе наркотикалық есіріктіктің болатын беттер, қарамастан немесе ас әсер фармацевтикалық препараттардың, реакцияның жылдамдығын басамын, жұмысқа деген жіберуге керекке станоқта. Пайдалан- кәсіпорын керек көзге іл-, чтобы бас станоқ жұмыс істе-

Әрекеттер при қауіп немесе бақытсыз уақиғада

При қауіптің ту- немесе при бақытсыз уақиғада станоқ іле отключен "тығыз аялдама" деген түймемен болуға керекке., тығыз аялдаманың орындалуы үшін арнаулы қорғаныстық құрылымдар ғана при төтенше жағдайларда пайдаланылу біледі. Қорғаныстық құрылымның игерушілігі станоқтың әдеттегі аялдамасы үшін тыйылады. Лайықты әрекеттерге деген ылғи әзір при бақытсыз уақиғада немесе жануда бол-! Терім ақы-пұл бірінші көмектің оказания үшін және өрт сөндіргіш жетімді арада сақталуға керек. персонал мен мекен және пользования тәртібімен таныстырыл- анонстың құрылымдарының туралы төтенше жағдайда болуға керекке, ал да мен бірінші көмектің және құтқар- операцияның орындалуының оказания тәртібімен, қамсыздандыру чтобы от қауіптерден деген ықты, қарамастан және әрекет сауаттылық при бақытсыз уақиға. Қазіргі тұрмыстық фрезаның станоқтары - сенімді жабдық.