Безопасность работы на станке MULTICUT

Қауіпсіздік

Осы тарауда қауіпсіздіктің барлық маңызды сұрағының шолуы келтір-. В толықтауышты, лайықты тараулар ша қауіпсіздікке лайықты түртінділермен белгіле- егжей-тегжейлі нұсқауларды асырайтын. Басқа ана, өзінің станоғында, түрінде таңбашаның және белгілердің келтірген нұсқаулар да сақтал- керек, қарамастан және керек ылғи бол- оқылым үшін жетімді. Барлық нұсқаудың сақта- ша қауіпсіздікке персоналға үйлесімді ықпен жұмыс істе- қауіптен қояды, қарамастан және станоқтың қауіпсіз және тоқтаусыз жұмысын қамсыздандырады. 

Ортақ ақпарларды

Станоқ жетерлік сенімділік, сәйкес мен қолданыстағы техникалық жөн-жосықтармен ие болады. Де-, станоқ мүмкін қауіптің бастауының, при қанаушылықта бапсыз персоналмен, қанаушылықтың жөн-жосықының бұзушылықтарында, немесе станоқтың игерушілігінің ша мақсат. Станоқта, жұмысқа деген жіберетін бас-басы бет және сез- осы нұсқауды ша қанаушылыққа дейін жұмыстың түбінің танысуға керекке. Осы талап та орындалуға керекке және арада ана уақиғада, егер айтылмыш бетте уже жұмыстың тәжірибесі тәрізді жабдықта имеет, қарамастан әлде бол- жібер- жабдықтың жаса-.

3д фрезерный станок с чпу.
Российский гравировально фрезерный станок для деревообработки.
Качественный фрезерно гравировальный станок цена доступная.

Осы нұсқаудың білімі ша қанаушылыққа тындырымды шартпен қауіптің алдын ал- үшін персонал, ал да қателер үшін при жұмыста болып табылады және, сияқты салдарды, станоқтың қауіпсіз және тоқтаусыз жұмысының қамсыздандыруы үшін. В аулақта- қауіптің ту-, қарамастан және үйлесімді өндірімділіктің қамсыздандыруы үшін, ешқандай өзгерістер станоқтың конструкциясына деген енгізілуге керек, жаса- ашық білдір- рұқсатымен.

Қауіпсіздіктің және жөн-жосықтың барлық белгілері, станоққа деген әкелген жұмыстар ылғи ара күй болуға керекке, оқылым үшін жетімді. Майып немесе анық емес белгілер іле ауыстыр- болуға керекке. Барлық нұсқаулар ша күйтте- және ретте-, осы нұсқауда келтір- ша қанаушылыққа, сақталуға керекке. Жаса- пайдалан- кәсіпорынға персоналдан деген ал- жазба растаманы туралы осы нұсқаудың байқауында ша қанаушылыққа ұсынады. Порталдың фрезаның станоқтарының компанияда иемдену болады Мультикат.

Пайдалан- кәсіпорынның жауапкершілігі

Станоқтың жұмысының жібер- ғана техникалық лайықты және түпкілікті шартта. Қорғаныстық бейімдемелер жетімді в көрінген уақытты болуға керекке, оның дұрыстығы әрдайым тексеріл- керек. В толықтауышты талаптарға ша жұмыстың қауіпсіздігінің, осы нұсқауда келтір- ша қанаушылыққа, да ортақ талаптар ша қауіпсіздік және бақытсыз уақиғаның алдын ал-, ал да заңнама туралы күзетте қоршаған орта сақталуға керекке. Пайдалан- кәсіпорын және оларға жұмысқа, жіберген персонал жауапкершілікті үшін станоқтың дұрыс қанаушылығын несет, ал да үшін жауапкершіліктің ашық ұйғарымін арада сұрақтарда қондырғының, қанаушылықтың, техникалық күтудің және станоқтың уборки.

Ша қанаушылыққа, осы нұсқауда келтірген нұсқаулар толықтай сақталуға керекке және шығар-. басқа ана, пайдалан- кәсіпорын : при ықтимал қауіптің сарапшылығында қамсыздандыруға керекке, сәйкес мен заңнамамен туралы еңбектің күзетінің - тиянақты ұйғарым, қандай қауіптер себепті жұмыстың шартының өзгешелігінің туу ара станоқтың қондырғысының жер біл-; барлық қосымша нұсқау және ша қауіпсіздікке нұсқаулар, арада нәтижеде ықтимал қауіптің кел- сарапшылықтары ара станоқтың қондырғысының жерінде, болуға керекке ара нұсқауда ескерулі ша қанаушылыққа, сәйкес мен, жұмыстың бейімдеме қатысты жөн-жосық.

Тиісті қанаушылық

Жаса- кепілдік бер- станоқтың жұмысқабілеттілкінің ғана егер және сәйкес мен осы нұсқаумен ша қанаушылыққа оның тиісті қанаушылығының. "Тиісті қанаушылықтың" астында та нұсқаудың сақта- түсінеді, жиынның, қанаушылықтың, күтудің және уборки қатысты. Станоқтың көрінген өзге игерушілігі тыйылады және сияқты еместиісті қанаушылық нарықтайды! Көрінген талаптар туралы шығынның өтеуінің себепті еместиісті қанаушылықтың туған, оқтаулы жаса- и/или оның өкілдерінің, ауып кеткен болады. Үшін, себепті еместиісті қанаушылықтың туған шығынды жауапкершілік ғана пайдалан- кәсіпорынды несет. 3д фрезаның станоғы көлемді бұйымның өңдеуі үшін жаса-.

Қауіпсіздік при жұмыста

Аулақта- қауіпті адамның немесе жабдықтың талаптың сақта- ша жұмыстың қауіпсіздігінің қояды. Талаптың емессақта- ша жұмыстың қауіпсіздігінің себеппен зиянда- адамдарға және дүние-мүлікке стать біледі, себепті механикалы немесе электр әсердің саптан, әлде станоқтың шыға берісінің. Талаптың емессақта- ша жұмыстың қауіпсіздігінің құқықтың шығынын шығынның өтеуіне влечет.

Жеке ықтың ақы-пұлдары

міндетті түрде, қанаушылықтың персоналы жеке ықтың келесі ақы-пұлдарын при жұмыста бас станоқта : жиі іргелес арнайыкиімді (материал аласа баянмен алшақтыққа, кең жеңдермен, иметь шығыршықтар саусақтарда, және т.д.) қорғаныстық көзәйнектер үшін көздер үшін пайдалануға керекке, үшін предохранения үшін от отлетающей жоңқадан рукавицы қорғаныстық қолғаптары/, үшін терінің предохранения үшін от жарала- қорғаныстық аяқ киімді, үшін предохранения үшін от ауыр пән паденье, қарамастан және сырғу бас еден қорғаныстық құлаққап, үшін есту қабілеті ық үшін от шу әсер свыше 80 дБ.