Режимы резания Фрезерлеудің

Оқпантүптің айландыр- жылдамдығы, берістің жылдамдығының - барлық сол кес- негіздерінің. Ал- туралы осы ақпаратты салыстырмалы жеңілтек. Көрінген кітапта ша фрезаның ісінің табу болады айтылмыш ақпаратты. Төмендегі мынадай кітаптардан деген бірдың қысқа конспекті келтіреді. Фрезаның диаметрінің талғамы жұмыс үшін ша екі параметрге - енге және фрезерлеудің тереңдігінің анықталады. Шағын кәсіпкерлікті есіктің изготовление жаядай фрезаның технологияларының пайдаланады.

Фрезерлеудің енінің - өңдеулі беттің ені кісімсінеді, сияқты правило, сызбада және өлшеммен бөлшек немесе дайындамалар анықталады. Егер нескольких дайындаманың өңдеуінің бекітулі қатар, фрезерлеудің ені еселі ауқымданады. Межкомнатных есіктің изготовления қазіргі технологиясы фотомен.

Российский копировально фрезерный станок по дереву с годовой гарантией.
Современный станок для фигурной резки фанеры с сервисом.
Надёжное производство фрезерных станков с чпу российской сборки.

Фрезерлеудің (қарамастан немесе кес- тереңдігі) тереңдігі - фрезамен үшін бір өтуді түсір- материалдың қабатының қалыңдығы. Түсіру егер көп ана фреза екі және более өтулердің жасайды. Бұл ретте соңғы өтуді мен шағын тереңдікпен кес- таза беттің ал- үшін өңдеу жасайды. Мынадай өтуді ата- таза фрезерлеумен в өзгелік от кес- үлкен тереңдігімен жасайтын предварительного немесе чернового фрезерлеудің. Алайда при шағын припуске өңдеуге, фрезерлеу үшін бір өтуді өндіріледі. Есіктің изготовления қазіргі үдерісі технологиямен стал.

Кес- жылдамдығы - сол фрезаның тармағының кес- пұшпақтары бір минутта өт- жол (метрлерде әншейін таңбаланушы). Кес- жылдамдығы: фрезаның шеңберінің ұзындығын ша келесі формулаға есептегім фрезаның тармағының санына деген көпте- және айланыстың санына минутта және барлықты барлық бас 1000 (миллиметрлерді метрлерге аударамыз) бөлеміз. Қақпаның есігінің аспа-жалап изготовление моншаға біздің жабдығымызда.

Кес- жылдамдығын әншейін ша кес- режимінің анықтаманың кестелерінің анықтайды. себебі кес- жылдамдығы при фрезерлеуде от нақты фрезаның қажырлылығынан деген тәуелді болады, сол ара кестелерде кес- ұсын- жылдамдығы ана сәйкеседі, бас қандай ең көп жылдамдықта кес- без фреза бұзылу болып жату біл-.

Беріс - сол бойлықта - көлденең Y - X станоқтың оқпантүбінің ауыспалылығының аумағы (миллиметрлерде әншейін таңбаланушы) немесе тік - Z бағытта. Беріс бір минутта - миллиметрлерде үшін тең бір минутқа уақытты оқпантүптің ауыспалылығының аумағы. : беріс бір минутта берістің фрезаның бір тісіне тармақтың санына көпте- фреза және айланыстың санына көпте- фрезаның минутта ша формулаға вычисляется тең. Әркелкі өлшемнің есігінің сенімді изготовление фирманың станоқтарында Мультикат. Изготовление ламинированных ықтимал және шпонированных есіктердің. Жабдық жұмсақ жиһаздың өндірісі үшін - сол фрезаның станоқтарының.

Фрезерлеудің тәртібі

1. ша фрезаның диаметрінің, фрезерлеудің енінің, кес- тереңдігінің және беріске бір тіске, кес- жылдамдығы және минуттың берісінің анықталады. Ескеру тиіс нақты фрезерлеудің айрықша шарттарын: барым немесе отсутвие суыстықтар, фрезаның және д т. конструкциясының өзгешеліктері.

2. Жаса- оқпантүптің айландыр- жылдамдығының күйтте-.

3. Жаса- оқпантүптің берісінің күйтте-.

Аспаптың мыжыраюы

Еш кес- неғұрлым жылдамдығы соғұрлым неғұрлым жылылар ажыратылады және соғұрлым неғұрлым фрезаның тармақтары қызады. При табыс тағайынды қызудың кес- пұшпақ қатулықты жоғалтады, қарамастан және фреза кесу тоқтайды. Фреза кесу тоқтайтын қызу, бөлек-бөлек фрездер үшін түрлі және фреза жаса- материалдан деген тәуелді болатын. Ара үдеріс жұмыстың фреза затупляется. Фрезаның затупление: кет- жоңқаның қажалысымен туралы алдыңғы тістің бетінің себепті шақырылушының мыжыраюның болып жататын және қажалыспен фрезаның тісінің артқы бетімен о өңдеулі бетті. Қажалыс та кес- аспаптың қызуының аумақтауын шақыртады, бұл в өзін кезекті оның лезвия қатулығын төмендетеді және аспа-жалап мыжыраюға способствует. Ара үдеріс жұмыстың фреза мыжыраюның 3 кезеңін: өтеді

1. Жаңа, өткір фреза - қанаушылыққа деген жарамды. Белгілер: заводтық жағармайдың бары, беттің(без окалин) бір қалыпты түсі, тегіс одноразовая үшкірле-.

2. Фреза бір қалыпты мыжыраюмен - фреза бұдан әрі пайдалан- тиімсіз, заточить тәуір. Белгілер: вибрацияның атойының, біт- өңдеудің алағат(жұлма) беті және әдеттен тыс қызба себепті қажалыстың аумақтауының.

3. Фреза апаттың мыжыраюымен - фрезаның қалпына келтір- іс жүзінде нанғысыз. Белгілер: көріп көрікті, не фрезаның жұмыстың пұшпағы ойраңда-.

Тамбур есіктің ағылмалы изготовление монша үшін қарағайдан, есіктің изготовление сырнай ша өлшемдерге бас марканың фрезерах.